Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2012

 

 

15 marca 2012 r. – w Collegium Ioannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyła się zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego, Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Katedrę Stosunków Międzynarodowych KUL, konferencja naukowa pt. Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku perspektywa prawna i politologiczna, podczas której referaty wygłosili: prof. dr hab. Andrzej Podraza, pt. Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku; dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, pt. Rozwój współczesnych technologii informacyjnych w kontekście przyszłych zagrożeń: aspekty prawne; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, pt. Prawnokarne środki przeciwdziałania cyberterroryzmowi; dr Wojciech Gizicki, pt. Państwowy cyberterroryzm; mgr Paweł Potakowski, pt. Czy haker może wypowiedzieć wojnę? (kazus Wikileaks).

 

 

27 marca 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana  Pawła II, odbyła się zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL, konferencja naukowa pt. Prawo w ochronie zdrowia. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, podczas której referaty wygłosili: bp prof. dr hab. Józef Wróbel, pt. Etyka medyczna i bioetyka w kontekście kodyfikacji zasad praktyki (bio)medycznej; ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL, pt. O duchowo - cielesnym zdrowiu człowieka w perspektywie filozofii realistycznej.

 

 

31 marca 2012 r. – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana  Pawła II, odbyła się zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL, konferencja naukowa pt. Rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej administracji pomocy społecznej - doświadczenia i perspektywy, otwierająca studia podyplomowe „Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL, pt. Prawne regulacje systemu opieki społecznej; dr Rafał Biskup, pt. Stosowanie procedury administracyjnej w sektorze opieki społecznej; dr Małgorzata Ganczar, pt. Zarządzanie w administracji opieki społecznej; dr Wojciech Wytrążek, pt. Kontrola podmiotów opieki społecznej; dr Marcin Szewczak, pt. Wsparcie zadań administracji opieki społecznej z funduszy unijnych jako element rozwoju regionalnego.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2012, godz. 22:42 - Sławomir Graboń