Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2015

 

 

 

 

23-27 marca 2015 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyły się LEXALIA 2015. Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, w czasie których referaty wygłosili: dr Sławomir Hypś, pt. Znieważenie i zniesławienie w sieci; dr hab. Wojciech Wytrążek, pt. Zagrożenia w sieci; dr Małgorzata Ganczar, pt. Kradzież własności intelektualnej w sieci, oraz Umowy elektroniczne - skutki zawarcia i prawo odstąpienia; dr Anna Kosińska, pt. Czy potrzebujemy migrantów w UE?; dr Edyta Krzysztofik, pt. Prawa Polaka w Unii Europejskiej; dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, pt. Kara śmierci we współczesnych Chinach; dr hab. Marzena Lipska-Toumi, pt. Kobieta w Islamie; dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. „Jak Piekarski na mękach” - najgłośniejsze procesy polskich królobójców; dr Grzegorz Skrobotowicz, pt. Czy warto mediować w sprawach karnych?; dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. Jak założyć działalność gospodarczą?; dr hab. Rafał Biskup, pt. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie; mgr Michał Hałasa, pt. Obowiązki przedsiębiorców wobec konsumentów; dr Michał Zawiślak, pt. Jak zostać bogatym studentem na KUL?.

 

 

 

26 marca 2015 r. - w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich 25 lat od promulgacji, zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów KUL. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci. Dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim; ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, pt. Uprawnienia kard. Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w powojennej Polsce oraz ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, pt. Recepcja trydenckiej doktryny o małżeństwie przez Synod Kościoła Maronickiego z 1736 r. Sesję drugą konferencji poprowadziła dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL. Konferencję zakończył Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2015, godz. 19:50 - Sławomir Graboń