Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2016

 

 

1-2 marca 2016 r. – na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna. W ramach konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Jakub Pawlikowski, pt. Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia rozwiązał problem sprzeciwu sumienia w ochronie zdrowia?; dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, pt. Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych z perspektywy konstytucyjnoprawnej; dr Katarzyna Mełgieś, pt. Gwarancje praw pacjenta w systemie refundacji.

 

 

3 marca 2016 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Gdy prawo jest w konflikcie z sumieniem, zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Instytut Teologiczny przy Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Podczas konferencji referat, pt. Prawo a sumienie chrześcijanina, wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.

 

 

3 marca 2016 r. – ks. mgr Michał Czelny wygłosił referat, pt. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk) w najnowszym orzecznictwie sądów polskich, podczas odbywającego się w Krakowie ogólnopolskiego sympozjum naukowego, pt. Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce, zorganizowanego przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

4 marca 2016 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Integracji Europejskiej, pt. Rozszerzanie Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy. W zmaganiach wzięło udział ponad 60 uczniów szkół z całej Polski walczących o nagrodę główną, którą jest indeks na kierunek Europeistyka (prowadzony w języku polskim lub angielskim) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 

9 marca 2016 r.Aleksandra Rybaczek, studentka V roku prawa kanonicznego KUL zdobyła I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto w klasyfikacji drużynowej nasi reprezentanci, w składzie: Kamil Niedziałkowski (III rok), Ewa Radyk (V rok) i Aleksandra Rybaczek, zajęli II miejsce w Polsce. Opiekę merytoryczną nad zwycięzcami sprawował ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

 

 

14-18 marca 2016 r. – na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL miały miejsce wykłady otwarte, pt. U.S. Health system and Law, prowadzone przez Prof. Davida Riemera, amerykańskiego adwokata.

 

 

Autor: Sławomir Graboń
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2016, godz. 09:54 - Sławomir Graboń