Miedzynarodowe kolokwium

Celem kolokwium było przedstawienie reformy szkolnej w Oświeceniu na szerokim tle XVIII - wiecznych przemian zachodzących w całej Europie. Chodziło bowiem o ukazanie perspektyw porównawczych przez poddanie pod dyskusję ówczesnych europejskich systemów szkolnych, na których mogła się oprzeć reforma szkolnictwa w Polsce, prowadzona przez Komisję Edukacji Narodowej. Stąd też wynikła konieczność za-proszenia specjalistów (nie tylko historyków) zajmujących się badaniami nad wiekiem XVIII zarówno z różnych ośrodków naukowych Polski, jak i spoza jej granic.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona