W kategorii nauki kościelne FENIKSA otrzymał

 

Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 3165, ss. 1692, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7.

 

Wyróżnienia zostały przyznane książkom

 

Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, red. nauk. Józef Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 518, ISBN 978-83-7306-836-0.

 

Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Lidia Fiejdasz-Buczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 600, ISBN 978-83-8061-689-9.

 

Serdecznie gratulujemy.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020, godz. 19:39 - Magdalena Sawa