NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KS. DRA PAWŁA LEWANDOWSKIEGO

 

  • Nagroda Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku za wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły (13 października 2011 r.)
  • Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za ofiarną pracę na rzecz Uniwersytetu oraz szczególne zaangażowanie społeczne (17 grudnia 2014 r.)
  • Nagroda Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za aktywną pracę na rzecz Instytutu Prawa Kanonicznego (24 grudnia 2014 r.)
  • Wyróżnienie Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za najlepszą pracę naukową na terenie Lubelszczyzny w roku 2019 „Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce” (4 czerwca 2020 r.)
  • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (8 grudnia 2021 r.)
  • Medal pamiątkowy Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (30 września 2022 r.)
  • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi oraz za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (6 grudnia 2022 r.)
  • Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2023 w kategorii Historia za opracowanie Dekretów reformatorskich z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza (22 kwietnia 2023 r.)
Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2023, godz. 12:21 - Paweł Lewandowski