Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
październik 2007

W dniu 13 października 2007r. ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt: "Kościół powszechny a kościoły partykularne" na Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie.

W dniu 20 pażdziernika 2007r. ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL, wygłosił referat nt: "Małżeństwo i rodzina w świetle uchwał Pierwszego Synodu Zamojsko- Lubaczowskiego" na sesji naukowej „Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań" zorganizowanej 20 października 2007 r. w Tomaszowie Lubelskim.

W dniu 20 października 2007r. dr Elżbieta Szczot wygłosiła referat nt: "Współczesne zagrożenia małżeństwa i rodziny" podczas sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego oraz Dziekana i Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim na temat: „Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań".

W dniach 22-23 października 2007r. odbyła się konferencja międzynarodowa nt: Prawo rzymskie a kultura prawna Europy zorganizowana przez Katedrę Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwerysytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwerystet im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projektu Współpraca Uniwerystetów Wspierająca Rozwój Regionów - Lubelskiego i Lwowskiego. W trakce konferencji referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński nt: "Wprowadzenie do obrad: rola i znaczenia prawa rzymskiego w dziejach prawa Europy" oraz dr Marzena Dyjakowska nt: "Ewolucja pogladów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku".

W dniu 29 października 2007 r. odbyło się sympozjum nt: Życie i twórczośc prof Ignacego Czumy, zorganizowane przez Katedrę Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Koło Naukowe Studentów Administracji i Koło Naukowe Kanonistów KUL. W trakcie sympozjum referaty wygłosili: prof. dr hab. Dariusz Dudek nt: "Myśl prawno-ustrojowa Ignacego Czumy", dr Jadwiga Potrzeszcz nt: "Poglady filozoficzno-prawne Ignacego Czumy", ks. dr Tadeusz Stanisławski nt: "Skarbowośc i prawo finansowe w pogladach Ignacego Czumy".


Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2009, godz. 13:12 - Marta Ordon