Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 
październik 2013

 

 

 

3 października 2013 r. - dr. Grzegorz Skrobotowicz, wygłosił referat, pt. Mediacje w sprawach karnych gospodarczych, w trakcie konferencji pt. Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe, zorganizowanej przez Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach.

 

 

6-9 października 2013 r. – w Brnie odbyło się Symposium Kanonického Práva na Vranově, organizowane przez Akademie kanonického práva w Brnie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, podczas którego referaty wygłosili: bp. dr hab. Artur Miziński, prof. KUL, pt. Advokát – cooperator veritatis v procesu neplatnosti manželství, oraz dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, pt. Účinnost rozsądku v kanonickém procesu neplatnosti manželství; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. I problemi interrituali nel diritto matrimoniale e diritto processuale canonico. 

 

 

10 października 2013 r. – dr Krzysztof Dobieżyński, wygłosił referat, pt. Quality schemes for agricultural products and foodstuffs In the European Union – victims of their own success?, w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Bratislava Legal Forum 2013” w Bratysławie, zorganizowanej przez The Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava, The Faculty of National Economy at the University of Economics in Bratislava.

 

 

17 października 2013 r. – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne, zorganizowana przez Katedrę Języków Romańskich Instytutu Filologii Romańskiej KUL, podczas której referaty wygłosili ks. dr hab. Mirosław Sitarz oraz mgr lic. Urszula Wasilewicz pt. Termin „portio populi Dei” w Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983) i jego tłumaczenia na język polski i francuski; dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. „Privilegium odiosum”. O znaczeniu kontekstu w przekładzie terminologii prawniczej.

 

 

23 października 2013 r. – w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Hodie et cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat od promulgacji, zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Katedrę Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL, pt. Idea kodyfikacji w prawie państwowym i w prawie kanonicznym; ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL, pt. Ius sequitur vitam jako zasada rozwoju i rewizji prawa. Obradom Sesji I konferencji przewodniczył bp. dr hab. Artur Miziński, prof. KUL.

 

 

24 października 2013 r. – dr. hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Skarb państwa jako osoba prawna, w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Skarb Państwa a działalność gospodarcza, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji oraz Fundację Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

 

 

24 października 2013 r. – w Wyższej Szkole Usług i Handlu w Poznaniu odbyła się IV międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna pt. Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, podczas której referat wygłosiła dr Lidia Fiejdasz pt. Wzory odpowiedzialności społecznej w polityce.

 

 

25-26 października 2013 r. – dr Kinga Stasiak wygłosiła referat pt. Zasady dotyczące wypłaty odszkodowań (reparacji) w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. Europejskie i międzynarodowe prawo karne - osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

28 października 2013 r. – dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Spółdzielcze prawa do lokali. Propozycje zmian, w trakcie konferencji naukowej, pt. Kierunki zmian Prawa Spółdzielczego w Polsce, zorganizowanej w Senacie RP w Warszawie.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2014, godz. 13:09 - Sławomir Graboń