Wszystkim, którzy w ostatnim tygodniu okazali mi wsparcie duchowe, modlitwę oraz przekazali kondolencje z powodu śmierci mojego Taty śp. Józefa Fojta składam wyrazy szczerego podziękowania. 

 

Księżom Profesorom serdecznie dziękuję w imieniu mojej mamy, brata i swoim za koncelebrację Mszy św. w siódmym dniu po śmierci Taty od Instytutu Prawa Kanonicznego oraz ofiarowane modlitwy.

 

Słowa szczególnego podziękowania kieruję do Ks. Dziekana Mariana Stasiaka za sprawowaną Mszę św., wygłoszoną homilię, a także za wcześniejsze modlitwy  podczas mojej choroby. Księże Dziekanie, moje serce jest pełne wdzięczności.

 

Dziękuję także Koleżankom i Kolegom z Wydziału oraz Tym, którzy uczestniczyli bezpośrednio lub on-line w liturgii eucharystycznej w dniu 26 listopada br. w kościele  akademickim KUL o godz. 12.30 i modlili się o łaskę życia wiecznego dla mojego Taty.

 

Wszystkich obejmuję wdzięczną pamięcią i modlitwą.

 

Elżbieta Szczot

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2020, godz. 15:03 - Magdalena Sawa