Powstanie Towarzystwa Przyjaciół KUL

Początkowo nosiło nazwę „Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego”. Jej zmiana na formę obecną miała miejsce w 1934 r. Przed wojną członkami Towarzystwa zostawali przede wszystkim zamożni ziemianie i przemysłowcy, jak Aniela hrabina Potulicka, Franciszek Skąpski, czy Karol Jaroszyński. Akcję informacyjną prowadził wówczas Sekretariat Propagandy, który wydawał Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego (ukazało się 7 zeszytów). Sytuacja powojenna wymusiła pewna zmiany w charakterze i działalności organizacji. Mimo to, dzięki ofiarności Polaków w kraju i zagranicą, Towarzystwo prężnie się rozwijało, wspierając materialnie Uczelnię w trudnych momentach jej działalności.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1976) n. 2, s. 11 – 14.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona