PLAN KONFERENCJI

 „Prawne aspekty i pozaprawne konsekwencje organizacji

EURO 2012"

12 maja 2008 r.

 

Panel I

Prawne aspekty organizacji EURO 2012

Moderator: dr Marcin Szewczak

10.00-12.15- Zaproszeni goście:

·      Patrycja Wolińska

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Infrastruktury RP

·      Elżbieta Jakubiak

Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki

·      Mirosław Drzewiecki

Minister Sportu i Turystyki RP

·    Jacek Foks

Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

12.15 - 13.30 - Obiad dla zaproszonych gości

  

Panel II

Konsekwencje organizacji EURO 2012

Moderator: red. Jacek Sadowski

12.30-14.30 - Zaproszeni goście:

·    prof. Zyta Gilowska

·      Andrzej Bogucki

Wiceprezes Spółki "PL 2012"

·    dr Jarosław Kit

14.45 - 16.00 - Obiad dla zaproszonych gości

  

  

Panel III

 

Województwo lubelskie a organizacja EURO 2012

Moderator: red. Marcin Bielesz

15.00- 17.00 - Zaproszeni goście :

·    Elżbieta Kołodziej-Wnuk

Zastępca Prezydenta miasta Lublina

·    Krzysztof Grabczuk

Marszałek Sejmiku Województwa Lubelskiego

·    Janusz Grobel

Prezydent miasta Puławy

·    Andrzej Ćwiek

Burmistrz miasta Nałęczowa

·    Krzysztof Dunia

Burmistrz miasta Kazimierza Dolnego

·    Wojciech Gucma

Prezes Zarządu Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A.

  

 

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 14:57 - Marta Ordon