PRAWO KANONICZNE DLA PRAWNIKÓW
STUDIA PODYPLOMOWE

 

CEL STUDIÓW

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, procesowego, majątkowego i karnego. Istotną wartością w podjęciu studiów jest uwzględnienie nie tylko dorobku nauki, ale również praktyki w zakresie adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego. Służyć temu będzie zapoznanie słuchaczy w szczególności ze specyfiką funkcjonowania prawa kanonicznego oraz odmiennych zasad ich interpretacji.

 

ADRESACI

 

Adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje z adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego.
Absolwenci studiów prawniczych.
Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich.

REKRUTACJA

KONTAKT

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021, godz. 08:14 - Magdalena Sawa