14 kwietnia br. w Collegium Jana Pawła II, w sali C-101 Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Katedra Nauki Administracji oraz Koło Naukowe Studentów Administracji i Uczelniany Samorząd Studentów KUL zapraszają na konferencję podatkową nt. Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych.

Program:

9.30 Otwarcie konferencji.
Ksiądz Prof. dr hab. Antoni Dębiński, dziekan Wydziału
dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL, dyrektor Instytutu Administracji

10.00 - 12.30 Sesja naukowa:
Prowadzenie - dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL

Prof. dr hab. J. Głuchowski: „Problemy legislacyjne ulg i zwolnień w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych"
Dr hab. Paweł Smoleń: „Trudności i wątpliwości rodzące się na tle tzw. prorodzinnej polityki państwa"
Ks. dr Tadeusz Stanisławski: „Ulgi z tytułu darowizn na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych"

Przerwa na kawę

Dr Beata Kucia - Guściora: „Dochody z pracy w Wielkiej Brytanii. Skutki podatkowe zmiany umowy polsko-brytyjskiej"
Dr Piotr Pomorski: „Problemy opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych"
Dr Michalina Duda: „Sankcje w podatku dochodowym od osób fizycznych"

12.30 - 13.30 Przerwa na obiad

13.30 - 14.45 Zawodowe doświadczenia w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych. Prezentacja możliwości rozwoju zawodowego i ścieżki kariery dla absolwenta Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Prowadzenie - Prof. dr hab. Jan Głuchowski

Artur Krukowski
, Wicedyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Dr hab. Paweł Smoleń, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie

Roman Pitucha, Prezes Lubelskiego oddziału Izby Doradców Podatkowych

Profesjonalna informacja - podstawą rozwoju zawodowego. Wystąpienie przedstawiciela Wolters Kluwer

15.00 - 17.00 - Studencki konkurs kazusów czyli Dzień z PIT - em na KUL!

Prowadzenie - dr Beata Kucia - Guściora

Konkurs na najlepszą i innowacyjną prezentację rozstrzygnięcia stanu faktycznego z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych.

17.00 rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród
17.30 Zamknięcie i podsumowanie konferencji

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2008, godz. 17:52 - Marcin Szewczak