Stanowiło ono wyraz uznania dla o. Krąpca oraz KUL za wkład w rozwój stosunków kulturalnych i naukowych pomiędzy Polską, a Belgią. Order został ustanowiony w 1832 r., swoją nazwę zawdzięcza królowi Leopoldowi I. Głównym inicjatorem powołania tego odznaczenia był hrabia Félix de Mérode. Obecnie przyznawane jest w trzech kategoriach: wojskowej, cywilnej oraz morskiej. Udekorowanie orderem Leopolda jest wyrazem najwyższego szacunku władz Królestwa Belgii. W czasach II wojny światowej uhonorowano nim m.in. generałów: Georga Pattona, Bernarda Montgomery i Dwighta Eisenhowera.  Order posiada pięć klas. Odznaczenie Wielkiego Oficera, otrzymane przez o. Krąpca stanowi II klasę, przyznawaną od 1838 r.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1978) nr 1, s. 60)

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2008, godz. 14:50 - Liliana Kycia