PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00 

 

Msza święta – przewodniczy i homilię wygłosi abp dr Mieczysław Mokrzycki

10.00 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie konferencji

Ks. dr Jacek Uliasz – Dyrektor Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Abp dr Mieczysław Mokrzycki

 

Sesja I
Przewodniczący: abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski

 

10.15 

 

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Polska), Kształtowanie się systemów relacji Kościół – Państwo

10.45

 

Dr Agnieszka Romanko (KUL, Polska), Pluralizm systemów relacji Kościół – Państwo w epoce współczesnej
11.15 Przerwa (kawa, herbata)

11.45

 

 

Dr Anna Słowikowska (KUL, Polska), Wkład biskupów bloku państw komunistycznych w nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat relacji Kościół – Państwo

12.15

 

 

Ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska), Zasady relacji Kościół – Państwo według Soboru Watykańskiego II

12.45

 

Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska), Konkordat jako umowa międzynarodowa
13.15 Obiad

 

 

Sesja II
Przewodniczący: bp Edward Kawa OFMConv – biskup pomocniczy lwowski

 

14.30 

 

 

Prof. dr hab. Viktor Hryshchuk (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina), Relacje Kościół – Państwo według Konstytucji Ukrainy i ustawy o wolności sumienia i wyznania

15.00

 

 

Ks. dr Konstantin Lozinsky (Akademia Teologiczna w Kijowie, Ukraina), Skuteczność prawa Kościoła prawosławnego w porządku prawnym Ukrainy
15.30 Przerwa (kawa, herbata)

 

Sesja III
Przewodniczący: bp Marian Buczek – biskup senior diecezji charkowsko-zaporoskiej

 

15.45 

 

 

Ks. dr Oleh Khortyk (Uniwersytet Teologiczny w Iwano-Frankowsku, Ukraina), Skuteczność prawa Kościoła greckokatolickiego w porządku prawnym Ukrainy

16.15

 

 

O. dr Stanisław Kawa OFMConv (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina), Skuteczność prawa Kościoła łacińskiego w porządku prawnym Ukrainy
16.45 Dyskusja

17.15

 

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji
O. dr Stanisław Kawa OFMConv – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017, godz. 19:07 - Magdalena Sawa