STRONY TYTUŁOWE

 INFORMACJA

ikonkaPdf.png PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI  

Artykuły

 Bp Donal McKeown. Irish Family in Transformation

 

 Marciano Vidal CSsR. Perspectivas de ética sexual cristiana

 

 Derdziuk OFMCap. Chrystocentryzm personalistyczny

 

 Ks. Wojciech Rzepa. Odpowiedzialna miłość samego siebie

      w nauczaniu Jana Pawła II

 

 Ks. Tadeusz Zadykowicz. Zasady i postulaty personalizmu

      chrześcijańskiego w teologii nadziei 

 

 Jerzy Gocko SDB. «Constructio et consecratio mundi»

      – zapomniane idee teologii rzeczywistości ziemskich (cz. II)

 

 Ks. Sławomir Nowosad. Man as the Primary Way for the University

 

 Ks. Krzysztof Kwiatkowski. Posługa kapłańska w sakramencie pokuty

      Kościoła pierwszych wieków

 

 Silvio Botero Giraldo CSsR. El amor conyugal - elemento esencial

     en la constitución de la pareja humana

 

 Ks. Krzysztof Jeżyna. Małżeństwo sakramentalne

     w misji nowej ewangelizacji

 

 Ks. Marian Pokrywka. Moralne problemy samotności w rodzinie

 

 Bp Józef Wróbel SCJ. Prokreacja technicyzowana – wyzwania etyczne 

 

 Piotr Kieniewicz MIC. Kompromis polityczny a kompromis moralny 

 

 Adam Zadroga. Ekonomia społeczna i nauczanie społeczne Kościoła.

     Wzajemne implikacje aksjologiczne 

 

 

Recenzje

 

Lorelei F. Fuchs. Koinonia and the Quest for an Ecumenical Ecclesiology (Ks. Sławomir Nowosad)

Ephraim Radner, Philip Turner. The Fate of Anglican Communion: The Agony of Anglicanism and the Future of a Global Church (Ks. Sławomir Nowosad)

 

Wychowanie w służbie praw człowieka, red. J. Gocko, R. Sadowski, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2008, ss. 223 (Mariusz Chamarczuk SDB)

 

Tomasz Gierałtowski. Znaczenie kultu prywatnego kandydatów na ołtarze w sprawach kanonizacyjnych. Białystok: Wydawnictwo BUK 2009 ss. 228(Ks. Tadeusz Zadykowicz) 

 

Gareth Lloyd. Charles Wesley and the Struggle for Methodist Identity. (Ks. Sławomir Nowosad)

 

  

Informacje i sprawozdania

 

Jerzy Gocko SDB. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2007/2008 

 

Jerzy Gocko SDB. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2007

 

Ks. Wojciech Rzepa. Sprawozdanie z dorocznego spotkania naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Warszawa-Bielany 08-10 czerwca 2008r.) 

 

Ks. Tadeusz Zadykowicz. Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Sprawozdanie 

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013, godz. 12:49 - Jerzy Gocko