STRONY TYTUŁOWE

ikonkaPdf.png PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI

  Artykuły

  

 Ks. Krzysztof Jeżyna, Sakramentalny charakter życia moralnego

 

 Andrzej Derdziuk OFMCap. Eschatologiczny wymiar teologii moralnej  

 

 Ks. Tadeusz Zadykowicz, Kapłaństwo – Dar i Tajemnica

 

 Ks. Josef Spindelböck, The Catholic Church and the Sanctity of Human Life

 

 Bp Józef Wróbel SCJ, Problematyka bioetyczna w obrębie psychologii i psychiatrii

 

 Balák René. Vybrané aspekty poslania kresťanov  v  kultúre  v treťom tisícročí

 

 Ks. Antoni Bartoszek. Obrona klauzuli sumienia w kontekście współczesnych tendencji przeciwnych życiu

 

 Ks. Wojciech Rzepa, Chrześcijańska wizja idei postępu w kontekście propozycji eugenicznych. Zarysowanie problematyki

 

 Adam Zadroga, Moralna postawa człowieka wobec bogactw w świetle Biblii

 

 Jerzy Gocko SDB, Metodologiczne implikacje modeli eklezjologicznych w  teo­lo­­gii moralnej spo­łecznej

 

 

 Recenzje

 

Rec. Abp Reinhard Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka (we współpracy z dr. Arndtem Küppersem), tłum. Janusz Serafin CSsR, Wyd. Homo Dei, Kraków 2009, ss. 308 (Krzysztof Adamski)

 

Rec. Jan Kulig. Posłannictwo twórców przekazu medialnego w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 275 (Andrzej Derdziuk OFMCap.)

 

Rec. Ks. Antoni Bartoszek. Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne. Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2009 ss. 411 (Andrzej Derdziuk OFMCap.)

 

Rec. Vittorio Possenti. Rewolucja ducha. Doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły. Tłum. R. Skrzypczak. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II / Fronda 2007 ss. 168 (Wojciech Kućko)

 

Rec. Ks. Krzysztof Gryz. Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej”. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2009 ss. 506 (Anna Trzos-Mularczyk).

 

Rec. Andrzej Derdziuk. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 411 (Adam Zadroga)

 

 

 Informacje i sprawozdania

 

Jerzy Gocko SDB. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2008/2009

 

Jerzy Gocko SDB. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2008

 

Andrzej Derdziuk OFMCap. VIII Kongres Teologów Polskich

 

Andrzej Derdziuk OFMCap. Światowe spotkanie przedstawicieli etyki teologicznej w Trydencie

 

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013, godz. 13:43 - Jerzy Gocko