STRONY TYTUŁOWE

ikonkaPdf.png PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI

  Artykuły

  

 Rudolf Larenz. Physics – ‘Alienation from’ instead of ‘Orientation towards’ the Creator?

 

 Ks. Tadeusz Zadykowicz. Istota i cechy miłości chrześcijańskiej w biblijnym obrazie  naśladowania Chrystusa. W poszukiwaniu fundamentu personalistycznej koncepcji miłości

 

 Ks. Sławomir Nowosad. Antropologia i życie społeczne

 

 Ks. Marian Pokrywka – Człowiek i moralność w postmodernistycznym świecie

 

 Ks. Krzysztof Jeżyna – Eklezjalny wymiar sakramentów

 

 Stanisław Zimniak SDB – Percepcja zwycięskiej wizji maryjnej kard. Augusta Hlonda w posłudze pasterskiej Prymasa Stefana Wyszyńskiego i błogosławionego Jana Pawła II

 

 Ks. Michał Chłopowiec – Teologia pokuty pierwszych wieków chrześcijaństwa w kościele wchodnim

 

 Bp Józef Wróbel – Dyskusja wokół problemu śmierci mózgowej człowieka – dawcy organów. Między biologią, biomedycyną i filozofią

 

 Ks. Marek Kluz – Kliniczne i etyczne aspekty medycyny transplantacyjnej

 

 Andrzej Derdziuk OFMCap. – Komunikacja w służbie komunii

 

 Jerzy Gocko SDB – Posłannictwo Kościoła w dobie demokracji i pluralizmu

 

 Piotr Kieniewicz MIC – Argument siły w relacjach międzynarodowych

 

 

 Recenzje

 

Rec.Ks. Krzysztof Kietliński: Moralność gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009 ss. 361 (Jerzy Gocko SDB)

 

Rec. Ks. Stanisław Skobel. Humanistyczny wymiar teologii moralnej. Francuska próba odnowy teologii moralnej po Soborze Watykańskim II salezjańskiego teologa Xaviera Thévenota. Łódź: Instytut Teologiczny 2010 ss. 269 (Jerzy Gocko SDB)

 

Rec. Ks. Tadeusz Zadykowicz. „Sequela Christi et imitation hominis”. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy. Lublin 2011 ss. 529 (Andrzej Derdziuk OFMCap.)

 

 Informacje i sprawozdania

 

Jerzy Gocko SDB. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2009/2010

 

Jerzy Gocko SDB, Katarzyna Kołtun. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2008 

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013, godz. 13:51 - Jerzy Gocko