sesja AK


Na program sesji złożyły się następujące referaty i komunikaty: dr Konrad Bartoszewski Struktury wojskowe Okręgu Lubelskiego AK; mgr Maciej Sobieraj 8 Pułk Piechoty AK (OP 8); Śp. mgr Jan Turowski 9 Pułk Piechoty Ak (OP 9) - referat opracowany jeszcze za życia autora wygłosił - dr Konrad Bartoszewski; Zygmunt Żebracki 15 Pułk Piechoty AK(OP 15); Tadeusz Kuncewicz Oddział „Podkowy" jako przykład formowania się jednostki partyzanckiej; Wiktor Hryniewiecki Oddział „Wiklina" jako przykład działania jednostki partyzanckiej; dr Konrad Bartoszewski Walki w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 r.; Stanisław Książek Służba zaopatrzenia oddziałów partyzanckich; ks. kan. Franciszek Kapalski Służba duszpasterska w Inspektoracie Zamojskim; dr Lucjan Kopeć Służba zdrowia w Obwodzie Biłgorajskim; mgr jerzy Adamczuk Przekrój społeczny oddziałów partyzanckich AK w Okręgu Lubelskim na przykładzie kilku jednostek.
Lubelska sesja, zorganizowała przy współudziale sekcji historii KUL, ma dostarczyć, jak powiedział we wprowadzeniu doc. Tomasz Strzembosz, materiałów do naukowej syntezy wysiłku zbrojnego Armii Krajowej. Mimo upływu 40 lat od zakończenia wojny taka synteza do chwili obecnej nie istnieje, chociaż powstało już sporo opracowań z poszczególnych Okręgów AK. Mimo wielu pozycji wspomnieniowych, opracowań działalności poszczególnych jednostek AK, nie ma dotychczas całościowej monografii Okręgu Warszawskiego AK. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, gdy idzie o Okręgi Wschodnie AK -Lwowski, Wołyński czy Wileński.
Zamykając sesję, prof. dr Jerzy Kłoczowski, zapowiedział kontynuację podjętego wysiłku, by ratować nie tylko relacje żyjących jeszcze uczestników, ale i weryfikować naukowo ukazujące się na bieżąco opracowania.
(Biuletyn Informacyjny KUL, nr 2 1985, s. 73-74)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona