Sesja Norwidowska na KUL

Cykl odczytów otworzył wykład znakomitego edytora dzieł poety — Juliusza Wiktora Gomulickiego pt: „Lekcja Norwida" („Poezje lipskie" 1863). Z kolei doc. dr Stefan Sawicki wygłosił prelekcję „Z zagadnień semantyki poetyckiej Norwida", skupiając się głównie wokół pogłębionej interpretacji wiersza „Śmierć". Następne wykłady wygłosili: doc. dr Michał Głowiński — „Norwida wiersze — przypowieści" oraz dr Zofia Trojanowiczowa — „Norwid wobec Mickiewicza". Przebieg sesji potwierdził w licznym udziale słuchaczy z Lublina (nie tylko studentów) — duże zainteresowanie współczesnego czytelnika wciąż aktualnymi problemami twórczości poetyckiej C. K. Norwida.
(Zeszyty naukowe KUL, nr 2 1972, s. 92).

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona