Prof. Jerzy Gocko


Sprawozdania

  1. Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Polskich Teologów Moralistów w ramach VII Kongresu Teologów Polskich (Lublin, 13 września 2004). „Roczniki Teologiczne" 52:2005 z. 3 s. 209-211.


Książki

Rozprawy i artykuły naukowe

Hasła encyklopedyczne i słownikowe

Inne


Bibliografia - całość (chronologicznie)
Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2006, godz. 09:47 - Michał Szych