Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń 2008


7 stycznia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Franciszka Zehnala, pt. Zabór i rewindykacja majątku Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Republiki Czeskiej po II wojnie światowej. Promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal. Recenzenci: ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Edward Górecki (UWr).

 

8 stycznia 2008 r. - odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Andrzeja Pastwy. Rozprawa habilitacyjna pt. Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej.

 

8 stycznia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Michała Kalety, pt. Eucharystia w ustawodawstwie synodalnym archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Studium historyczno-prawne. Promotor: ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Edward Górecki (UWr).

 

8 stycznia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Kiszki, pt. Administracyjnoprawne instrumenty ochrony zabytków w Polsce. Promotor:  dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL); dr hab. Jan Olszewski, prof. URz.

 

14 stycznia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Ciepłego, pt. Chrześcijańska wizja kary kryminalnej a współczesne poglądy na kary. Promotor: dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Jan Świtka, prof. KUL; dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW.

 

18 stycznia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Pomorskiego, pt. Problematyka  zaległości  w płatności  podatków państwowych w latach 1993-2005. Promotor: prof. dr hab. Jan Głuchowski (KUL). Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (UAM); prof. dr hab. Marek Kalinowski (UMK).

 

21 stycznia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Niezgody, pt. Wiarygodność zeznań świadków w procesie karnym. (Analiza kryminalistyczno-psychologiczna). Promotor: dr hab. Jan Świtka, prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Witczak (KUL); prof. dr hab. Stanisław Pikulski (UWM).

 

21 stycznia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwi Sadowskiej, pt. Status prywatno-prawny człowieka przed urodzeniem. Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch (KUL). Recenzenci: bp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL; prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński (USz).

 

29 stycznia 2008 r. - ks. dr Grzegorz Wojciechowski wział udział w VIII Dniu Islamu na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pdoczas którego wygłosił wykład pt. Pokój w tradycji Islamu.

 

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 17:23 - Marta Ordon