Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń 2010

 

12 stycznia 2010 r. – w sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyła się II sesja tematyczna pt. Nauka i edukacja publiczna w ramach projektu Lublin Agenda 2010. Dyskusji panelowej pt. Szkolnictwo wyższe przewodniczył dr Delaine R. Swenson, prof. KUL.

 

12 stycznia 2010 r. – dr Joanna Nowińska wygłosiła referat pt. Przetwarzanie rozproszone – aspekty prawne, podczas seminarium naukowego pt. Cloud Computing, zorganizowanego przez Instytut Ekonomii i Technik Komputerowych Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie.

 

13 stycznia 2010 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Grabowskiego, pt. Sponsoring telewizyjny. Wybrane aspekty prawne. Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch. Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Skubisz (UMCS); prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (UW).

 

16 stycznia 2010 r. – Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL zorganizowała konferencję, podczas której referat pt. Ochrona wolności religijnej w procesie integracji europejskiej wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krukowski.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2011, godz. 18:54 - Monika Wójcik