Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń 2011

 

8 stycznia 2011 r. - w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sytuacji zagrozenia ze strony reżimu komunistycznego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, podczas której referat pt. Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sytuacji zagrozenia ze strony reżimu komunistycznego wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krukowski.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2011, godz. 20:06 - Sławomir Graboń