Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń 2012

 

 

14 stycznia 2012 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL konferencja naukowa pt. Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego,podczas której referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Życie i działalność prof. Zdzisława Papierkowskiego oraz dr hab. Marzena Dyjakowska, pt. Życie i działalność prof. Romana Longchamps de Berier.

 

 

21 stycznia 2012 r. – ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wygłosił referat pt.  Gesty, znaki i postawy w liturgii, do słuchaczy Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2012, godz. 06:38 - Sławomir Graboń