Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń 2014

 

 

 

14-15 stycznia 2014 r. – w Domu Caritas Diecezji Grodzieńskiej w Sopoćkinie na Białorusi, odbyło się zorganizowane przez biskupa Diecezji Grodzieńskiej Aleksandra Kaszkiewicza, studium pastoralno - formacyjne dla młodych kapłanów diecezji grodzieńskiej. W ramach studium referaty, pt. Obowiązki duchownych w KPK/83 oraz Prawa duchownych w KPK/83, wygłosił ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.

 

 

18 stycznia 2014 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, miało miejsce spotkanie naukowe, podczas którego, referat, pt. Równouprawnienie związków wyznaniowych w Polsce, wygłosiła dr Anna Tunia.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2014, godz. 14:38 - Sławomir Graboń