Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

styczeń 2017 r.

 

 

18 stycznia 2017 r. – w trakcie odbywającego się spotkania naukowego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL wygłosiła referat pt. Skutki niewdrożenia dyrektywy PE i Rady 2013/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym dla krajowego porządku prawnego.

 

19 stycznia 2017 r. – podczas odbywającej się w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pacjenta – prawo i praktyka, zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich referat wygłosił dr Robert Tabaszewski pt. Koncepcja patient safety jako norma soft law Rady Europy na tle konwencyjnych zobowiązań władz krajowych.

 

24 stycznia 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Agaty Grabowskiej-Bacza pt. Antoniego Kościa ujęcie relacji prawa i moralności w kulturach prawa Dalekiego Wschodu – Chin, Japonii i Korei. Promotor: ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Bartosz Liżewski (UMCS), oraz dr hab. Tomasz Bekrycht, prof. UŁ.

 

 

 

oprac. Judyta Dworas-Kulik

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2017, godz. 17:50 - Adam Jankowski