Sympozjum mickiewiczowskie

Obrady odbywał się w dniach 10 - 12 grudnia 1974 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Referenci prezentowali wyniki swoich badań w trzech sekcjach (traktowanie dzieł Mickiewicza w kategorii historii idei, opisy warsztatu poetyckiego, recepcja poety).
Sympozjum stało się też okazją do pokazania rękopisów z dawnego Archiwum Filomatów, które w 1970 r. podarował naszej Bibliotece ks. Prymas Stefan. kard. Wyszyński. Zaprezentowano wówczas autografy kilkunastu wierszy Mickiewicza z okresu kowieńsko - wileńskiego, rękopis Dziadów części drugiej, sporządzony przez Czeczota oraz zbiór listów Mickiewicza do Filomatów.
(„Biuletyn Informacyjny KUL", (1974) n. 1 - 2, s. 55 - 63.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona