sympzjum sacrum


Zgromadziło, obok pracowników naukowych KUL-u i przedstawicieli prasy katolickiej, przede wszystkim kilkunastu wykładowców języka i literatury polskiej w seminariach duchownych (diecezjalnych i zakonnych), dla których było głównie przeznaczone i którym miało przyjść z pomocą w prowadzeniu tych zajęć.
Na program sesji, po jej zagajeniu przez rektora KUL ks. prof. Mieczysława A. Krąpca, złożyły się 4 referaty, dokonujące syntetycznego przeglądu różnych form obecności problematyki religijnej w poszczególnych dziedzinach polskiej literatury współczesnej. Przedpołudnie pierwszego dnia obrad wypełnił dwugłos red. Marka Skwarnickiego („Tygodnik Powszechny") i mgr. Krzysztofa Dybciaka (IBL) na temat Współczesna liryka religijna w Polsce. Z kolei o Elementach religijnych we współczesnej prozie polskiej mówiła doc, dr Maria Jasińska-Wojtkowska, a prof. dr Irena Sławińska zaprezentowała Teatr religijny dzisiaj. Obserwując ewolucję nurtu religijnego w literaturze i w teatrze, wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali, że wbrew niektórym pesymistycznym diagnozom nurt ten współcześnie nie tylko nie zanika, ale nawet przybiera na sile - z tym jednak, że przebiega on obecnie w sposób bardziej dyskretny, podskórny, trudniej wykrywalny i wymaga stosowania nowych metod badawczych.
Końcowym momentem obrad była robocza dyskusja nad programem zajęć z języka polskiego i literatury w seminariach duchownych. Punktem wyjścia były tu - wcześniej opracowane i rozesłane do poszczególnych seminariów - projekty programów oraz wprowadzenie, którego dokonał dr Marian Maciejewski, Mnogość i różnorodność zgłoszonych przez dyskutantów postulatów, dotyczących zarówno najwłaściwszego doboru treści programowych, jak i spraw organizacyjnych, świadczy wymownie o tym, jak taka dyskusja była potrzebna, i przekonuje, że powinna być kontynuowana. Należy bowiem podkreślić, że inicjatywa Zakładu Badań nad Literaturą Religijną nie miała charakteru jednorazowej akcji, lecz została pomyślana jako wstęp do całej serii tego typu konferencji, które będą organizowane w przyszłości już w samych seminariach. Na zakończenie obecnej sesji jej uczestnicy umówili się na następne spotkanie - tym razem w Sandomierzu.
(Biuletyn Informacyjny KUL, nr 1, 1977, s. 83.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona