teatr akadem. KUL


Ton całemu spotkaniu nadawała, nie tylko dzięki liczebnej przewadze, grupa polska. W trakcie dyskusji i wspólnych prac nad zaproponowanym spektaklem, opartym o biblijny motyw wieży Babel, uczestnicy spotkania zapoznali się m. in. z techniką wykonywania masek, brali udział w opracowaniu strony muzycznej i ćwiczeniach z zakresu „expression corporel”. Przygotowany wspólnymi siłami i wystawiony 4 września w kościele, w Preko, spektakl – stał się dla wszystkich uczestników spotkania i dla zaproszonych gości dużym przeżyciem, nie tylko w sferze artystycznej.
Biuletyn Informacyjny, nr 2, 1973.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona