INSTYTUT TEOLOGII MORALNEJ

          Wydział Teologii KUL

    

TEZY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 

1. Chrześcijańska wizja moralności w świetle encykliki „Veritatis splendor"

2. Eklezjalno-sakramentalny charakter moralności chrześcijańskiej

3. Integralna koncepcja człowieka jako podmiotu moralnego

4. Sumienie chrześcijańskie

5. Grzech i nawrócenie

6. Centralny charakter miłości w życiu chrześcijańskim

7. Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny (FC; List do Rodzin)

8. Troska o życie ludzkie w świetle „Evangelium vitae"

9. Chrześcijańska wizja wspólnoty

10. Posłannictwo chrześcijan w dziedzinie ekonomii i polityki

 

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2006, godz. 13:38 - Jerzy Gocko