A.Herbet.jpg

 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Dziekan

Pokój C-738 (Collegium Joannis Pauli II)
Przyjmuje: poniedziałek w godz. 12.30 - 14.00

po wcześniejszym ustaleniu za pośrednictwem sekretarza wydziału

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Wydziału

mgr Agnieszka Dębska

Pokój C-739 (Collegium Joannis Pauli II)

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
Telefon (+48 81) 445 37 23
e-mail:dziekanwppkia[at]kul.pl

 

 

 

 

 

Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

 

Prodziekan ds. studenckich

Pokój C-731 (Collegium Joannis Pauli II)

Telefon (+48 81) 445 37 45

Przyjmuje: poniedziałek w godz. 11.00 - 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Michał Domagała

 

Prodziekan ds. kształcenia

Pokój C-723

Przyjmuje: poniedziałek w godz.: 11.30 - 13.00

Telefon (+48 81) 445 37 34

 

 

 

 

 

 

Ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

Kierownik studiów doktoranckich

Pokój C-734 (Collegium Joannis Pauli II)

Przyjmuje: czwartek w godz.: 11.30 - 12.30

Telefon (+48 81) 445 37 34

 

 

 

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA


 

Dr Judyta Dworas-Kulik

 

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

e-mail: promocjawppkia@kul.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

Dr Jacek Trzewik


Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji

e-mail: jacek.trzewik@kul.pl

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Paweł Zdanikowski

 

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju kariery zawodowej studentów prawa

e- mail: pawel.zdanikowski@kul.pl
 


 

 

 

 

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023, godz. 16:41 - Agnieszka Dębska