DIARIUSZ WYDARZEŃ*

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


październik 2005
8 października 2005 r. - mgr Marcin Szewczak wygłosił referat nt. Myślistwo w zjednoczonej Europie: rola i znaczenie podczas konferencji "Myślistwo w zjednoczonej Europie", zorganizowanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie oraz Związek Kynologiczny w Łucku.

19-20 października 2005 r. - Dziekan Wydziału ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński spotkał się z pracownikami Wydziału Prawa Tarnopolskiego Uniwersytetu Gospodarki Narodowej (Ukraina) dr Stefaniją Osadczuk – Dziekanem, dr Iwanną Lisną i mgr Olhą Pasławską. Celem spotkania było omówienie szczegółów współpracy pomiędzy Wydziałami.

20 października 2005 r. - dr Małgorzata Kuć wygłosiła referat nt. Aspekty edukacyjne w terapii skazanych uzależnionych od alkoholu podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Edukacja XXI wieku", zorganizowanej w Pile przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu.

21 października 2005 r. - dr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. Uspołecznianie procedury oceny oddziaływania na środowisko w znowelizowanej ustawie Prawo ochrony środowiska podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym", zorganizowanej w ramach cyklu konferencji "Zarządzanie ochroną środowiska" przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

22 października 2005 r. - ks. dr hab. Tadeusz Syczewski zorganizował sympozjum naukowe "Jan Paweł II Wielki w Polsce i w Świecie" w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

24-26 października 2005 r. - ks. dr Grzegorz Wojciechowski wziął udział w międzynarodowym sympozjum naukowym "La Instruccion Dignitas conubii sobre los procesos de nulidad matrimonial", zorganizowanym przez Uniwersytet w Pampelunie (Hiszpania).

30 października 2005 r. - ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz wygłosił referat nt. Eucharystia w życiu świętych Józefa Wilczewskiego i Zygmunta Gorazdowskiego podczas posiedzenia Lubaczowskiej Kapituły Katedralnej bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie.

* (opr. Filip Ciepły)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:25 - Filip Ciepły