DIARIUSZ WYDARZEŃ NAUKOWYCH NA WYDZIALE
listopad 2004

3-4 listopada 2004 r.Uniwersytecka Poradnia Prawna wraz z Instytutem na Rzecz Państwa Prawa oraz Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodzców (UNHCR) w Warszawie zorganizowała warsztaty "Prawa uchodzców na granicy – monitoring granicy wschodniej".

4 listopada 2004 r. – odbyło się uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej pt. Ecclesia et Status ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej.

8 listopada 2004 r. – Dziekan Wydziału ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński spotkał się z ks. dr. Desmondem Vella, Wikariuszem Sądowym Trybunału Metropolitalnego Archidiecezji Nowy York (USA) oraz ks. dr. Kennethem Smithem i ks. dr. Markiem Suchockim, Sędziami tego Trubunału. Ksiądz Dziekan zapoznał gości ze strukturą i pracą Wydziału, ks. dr D. Vella przedstawił główne kierunki pracy Kościelnych Sądów Amerykańskich.

15 listopada 2004 r. – ks. dr hab. Leszek Adamowicz spotkał się z Dziekanem Wydziału Wschodniego Prawa Kanonicznego Papieskiego Instytutu Nauk Wschodnich w Rzymie, a także z Sekretarzem i Podsekretarzem Kongregacji Kościołów Wschodnich. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie studiów i badań nad prawem katolickich Kościołów wschodnich.

19 listopada 2004 r. – prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wygłosiła referat nt. Problemi giuridici sulla vita e la famiglia podczas XVI Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny w Rzymie.

22-23 listopada 2004 r. – ks. dr Ambroży Skorupa wziął udział w charakterze biegłego w Synodzie Prowincjalnym Polskiej Prowincji Salwatorianów, na zaproszenie prowincjała ks. Jerzego Madery SDS.

23 listopada 2004 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Kość wygłosił referat nt. Relacja państwa i religii w prawie japońskim podczas spotkania naukowego w Oddziale Lubelskim Polskiego Towarzystwa Naukowego.

26 listopada 2004 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wziął udział, jako członek komisji egzaminacyjnej, w obronie  pierwszego doktoratu na Wydziale Teologicznym Państwowego Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa).


(opr. Filip Ciepły)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:29 - Filip Ciepły