DIARIUSZ WYDARZEŃ NAUKOWYCH NA WYDZIALE

grudzień 2004

9 grudnia 2004 r.Koło Naukowe Studentów Administracji zorganizowało konferencję naukową „Pół roku Polski w Unii Europejskiej – korzyści, szanse, problemy”.

13-14 grudnia 2004 r. – Dziekan Wydziału ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz Dyrektor Szkoły Prawa Ukraińskiego dr Leszek Ćwikła przebywali we Lwowie na zaproszenie dra Andrija Bojko Dziekana Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie i J.M. dra Wołodymyra Ortyńskiego Rektora Lwowskiego Instytutu Prawniczego. Celem wyjazdu było podpisanie umów o współpracy naukowej między Wydziałem Prawa KUL i Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka oraz Lwowskim Instytutem Prawniczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Lwowie.

14 grudnia 2004 r. – dr Małgorzata Kuć wygłosiła referat nt. Doświadczenia w zakresie współpracy ze Służbą więzienną podczas sympozjum „Prawo, pedagogika, psychologia w służbie penitencjarnej”, zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Służby więziennej w Lublinie.

15 grudnia 2004 r. – dr Robert Andrzejczuk wygłosił referat nt. Odpowiedzialność państw z tytułu naruszenia praw człowieka podczas konferencji naukowej „XXII Dni Praw człowieka. Z aktualnych problemów badawczych”, zorganizowanej przez Katedrę Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL.


(opr. Filip Ciepły)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:30 - Filip Ciepły