DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE*

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

grudzień 2005


1 grudnia 2005 r. - Libreria Editrice Vaticana wydała książkę ks. prof. dr. hab. Henryka Misztala pt. Le cause di canonizzazione. Storia e procedura, która została autoryzowana przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych i wydana jako tom VIII w serii Sussidi per lo Studio delle Cause dei Santi. Praca została zaliczona do polecanych przez Kongregację publikacji obowiązujących przy przygotowywaniu i prowadzeniu spraw kanonizacyjnych, a nazwisko naszego Profesora znalazło się wśród znanych klasyków w tej dziedzinie.

2 grudnia 2005 r. – mgr Sławomir Hypś wygłosił referat nt. Zachyst żyttja nenarodżenych ditej na derżawnomu riwni podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Abort: zapereczennia prawa na żyttja”, zorganizowanej przez Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie. Konferencja odbyła się w Kijowie.

5 grudnia 2005 r.
– dr Małgorzata Kuć wygłosiła referat nt. Nieprawidłowe środowisko wychowawcze jako czynnik kryminogenny podczas konferencji naukowej „Oświata w otoczeniu burzliwym”, zorganizowanej  przez Zakład Studiów i Badań Edukacyjnych Instytutu Nauk o Edukacji Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

6 grudnia 2005 r.
 – mgr Anna Szarek wzięła udział w spotkaniu z Zastępcą Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Prawnych Nicolasem Michelem pt. „Czy współczesne prawo międzynarodowe jest przestarzałe?”, zorganizowanym przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Departament Prawno-Traktatowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Warszawie.

7-9 grudnia 2005 r.
– dr Radosław Hałas wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej „The Protection of Children in and from Prison” zorganizowanej w ramach europejskiego projektu AGIS przez Staffordshire County Council w Londynie.

8 grudnia 2005 r.
- Katedra Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową „Sobór Watykański II – inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Referaty wygłosili m.in. bp dr Artur Miziński nt. Wpływ Soboru Watykańskiego II na przepisy kościelnego prawa karnego w KPK z 1983 r., ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz nt. Nauka Soboru Watykańskiego II o Kościele jako Ludzie Bożym w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., ks. dr Krzysztof Burczak nt. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku na tle innych zbiorów prawa kanonicznego Kościoła łacińskiego.

10 grudnia 2005 r.
– dr Małgorzata Kuć wygłosiła referat nt. Poczucie bezpieczeństwa jako problem kryminologiczny i wiktymologiczny podczas ogólnopolskiego sympozjum naukowego „Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego”, zorganizowanego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.

12 grudnia 2005 r. – dr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie integracji programów sektorowych z ochroną środowiska (w świetle procesu z Cardiff) podczas konferencji naukowej „Stan obecny i perspektywy rozwoju zrównoważonego w Europie Środkowej i Wschodniej”, zorganizowanej przez Politechnikę Białostocką.

13-15 grudnia 2005 r. – na zaproszenie Dziekana ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego na Wydziale przebywali prof. dr hab. Wiktor Basaj, dyrektor Instytutu Prawa Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) oraz jego zastępca dr Petro Melnyk. Celem wizyty było omówienie szczegółów współpracy pomiędzy WPPKiA KUL i Instytutem Prawa Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku.

* (opr. Filip Ciepły)
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:26 - Filip Ciepły