19 - 21 MARCA 2007


19 marca, sala C - 101
„Prawo karne - kierunki zmian"


10.00 - Otwarcie konferencji
Anna Turska - Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
dr Andrzej Herbet - Kurator Koła Naukowego Studentów Prawa

10.15 - Główne założenia reformy. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości.
Piotr Siekierski (Ministerstwo Sprawiedliwości)

10.45 - Odpowiedzialność karna nieletnich
dr Radosław Hałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11.15 - Granice prawa do obrony koniecznej
prof. dr hab. Zbigniew Hołda (Uniwersytet Jagielloński)

11.45 - Odpowiedzialność karna za chuligaństwo
sędzia Wiesław Kozielewicz (Sąd Najwyższy)

12.15 - Dyskusja

12.45 - Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji


20 marca, sala C - 613
„Prawa Polaków migrujących w krajach UE"


10.00 - Otwarcie konferencji

10.15 - Status obywatela UE
prof. dr hab. Pasquale Policastro (Uniwersytet Szczeciński)

10.45 - Uznawanie dyplomów uczelni polskich
dr Bogusław Szymański (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)

11.15 - Prawa pracownicze i dostęp do świadczeń socjalnych
dr Maciej Duszczyk (Uniwersytet Warszawski)

11.45 - Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
prof. dr hab. Eugeniusz Piontek (Uniwersytet Warszawski)

12.15 - Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen
dr Piotr Witkowski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji)

12.45 - Dyskusja

13.15 - Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia konferencji


21 marca, sala C - 613
„Internet Law & E-commerce - wirtualna rzeczywistość realne problemy"


10.00 - Otwarcie konferencji

10.15 - Wyzwania legislacyjne a rozwój internetu
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer (Szkoła Główna Handlowa)

10.45 - Czym jest e-commerce?
mec. Marcin Hołówka

11.15 - Problem ochrony własności intelektualnej w Internecie
Jerzy Badowski (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)

11.45 - Ochrona konsumenta w transakcjach elektronicznych
dr Paweł Fajgielski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

12.15 - Dyskusja

13.00 - Podsumowanie i zakończenie XV Tygodnia Prawników


Sponsorzy:
Bank PKO BP S.A.
Okręgowa Izba radców Prawnych wLublinie
IBB Grand Hotel Lublinianka

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2007, godz. 14:40 - Marcin Szewczak