Zatwierdzenie Fundacji Potulickiej Anieli hr Potulickiej"


14 marca 1928 r. Rada Ministrów RP powzięła uchwałę o zatwierdzeniu „Fundacji Potulickiej im. Anieli Potulickiej”. Na skutek tej uchwały pięć dni później prezydent wydał rozporządzenie o wyjęciu majątków Fundacji z reformy rolnej. Zatwierdzenie Fundacji było ukoronowaniem blisko dwuletnich starań władz Uczelni, wspieranych przez ludzi dobrej woli. Dzięki utworzeniu Fundacji Uniwersytet wreszcie uzyskał materialną podstawę swojego funkcjonowania, opartą na posiadłościach ziemskich (w większości położonych na Kujawach), przekazanych przez hr. Potulicką.
 (Archiwum Archidiecezji Lubelskiej, Rep 61 VIII 4, k. 1 – 14, 18 – 21, Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego”, 5 (1930) z. 1, s. 8 – 9)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona