Dwie nowe serie wydawnicze Speculum Philosophiae Graecae i Speculum Medii Aevi

Wydawnictwo PTTA zainicjowało dwie nowe serie wydawnicze Speculum Philosophiae Graecae i Speculum Medii Aevi, w których ukazywać się będą najważniejsze dzieła filozofii klasycznej w tłumaczeniu na język polski oraz oparte na źródłach opracowania. Celem serii jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi w wydaniu dwujęzycznym albo w oryginalnych monografiach dziedzictwa filozofii klasycznej. Znajdą się tu przekłady, komentarze i opracowania naukowe, które niewątpliwie zainteresują szerokie grono czytelników od amatorów po profesjonalnych badaczy antyku i średniowiecza. Te dwie serie mają zapełnić przynajmniej częściowo braki w polskiej literaturze przedmiotu, tak aby polska kultura na nowo mogła czerpać z nieprzebranego bogactwa myśli klasycznej: starożytnej i średniowiecznej.

Projektodawcą serii był ś.p. Ks. Prof. Andrzej Maryniarczyk, który widział potrzebę przybliżania Polakom nie tylko tekstów Tomasza z Akwinu, ale także źródeł arystotelizmu w postaci dzieł samego Arystotelesa, jego następców, Aleksandra z Afrodyzji i Temistiusza, jak również innych autorów klasycznych.

 

Dotychczas ukazały się:

  • Dawid Mielnik, Spór o wieczność świata. Dyskusja Jana Filopona z Arystotelesem, Lublin: Wydawnictwo PTTA, 2023 (wraz z tłumaczeniem De aeternitate mundi contra Proclum).
  • Porfiriusz z Tyru, Sentencje czyli drogi do świata ponadzmysłowego, tłum. E. Osek, M. Komsta, Lublin: Wydawnictwo PTTA, 2022 (wydanie dwujęzyczne).
  • Grzegorz Palamas, Triada trzecia, tłum. A. Palusińska, M. Siwicka, Lublin: Wydawnictwo PTTA, 2022 (wydanie dwujęzyczne).

 

W najbliższym czasie ukażą się:

  • Edward Iwo Zieliński, Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota.
  • Edward Iwo Zieliński, Nieskończoność bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota.
  • Andrzej Sparty, Jana Filopona De intellectu a twórczość św. Tomasza z Akwinu.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2024, godz. 22:34 - Andrzej Zykubek