Prawo kanoniczne KUL z międzynarodowym certyfikatem AVEPRO

 

 

 

 

 

 

1_strona-1 ffanrlyo_400x400
   Agencja Stolicy Apostolskiej
do Spraw Oceny i Promocji
Jakości Kształcenia
na Uniwersytetach
i Wydziałach Kościelnych

 

 

 

 

 

 

 


XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w imieniu Organizatorów

zaprasza na
XI Ogólnopolską Konferencję Naukową 
"Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Miejsce: Lublin, KUL
Termin: 4 czerwca 2022 r. 

Termin zgłoszeń: 23 maja 2022 r. 

Do wygłoszenia referatów zapraszamy studentów, doktorantów, asystentów i adiunktów przed habilitacją, którzy uzgodnili temat z promotorem lub kierownikiem Katedry i uzyskali pisemną akceptację tematu i treści wystąpienia.

 

Szczegółowe informacje: kkpp@kul.pl

 

 

                                             Serdecznie zapraszamy!

 


Zaproszenie

W dniach 13-16 września 2022 r. odbędzie się w Paryżu Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, organizowany przez Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Kongresu: www.consociatio.icp.fr.

Zarząd Consociatio zaprasza do udziału także studentów prawa kanonicznego, którzy są zwolnieni z opłaty kongresowej (wpisowego).

Poniżej program Kongresu w czterech językach.


Congresso internazionale di Diritto canonico: PARIGI 13-16 settembre 2022

Personne, droit et justice : la contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine

Persona, diritto e giustizia: il contributo del diritto canonico nell’esperienza giuridica contemporanea

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-espancc83ol-1.pdf

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-franccca7ais-1.pdf

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-italiano-1.pdf

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-english-1.pdf


Nasi Studenci laureatami XII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego Małżeństwo kanoniczne: poszczególne przeszkody zrywające i wady zgody”

     Z przyjemnością informujemy, że studenci WPPKiA KUL zostali zwycięzcami

 

XII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego.

 

                                  W klasyfikacji indywidualnej nagrodzono

 

  pana Przemysława Białeckiego - II miejsce

oraz

panią Weronikę Wigda - III miejsce.

 

W klasyfikacji drużynowej

 

Studenci WPPKiA KUL zdobyli zaszczytne II miejsce

 

 

  W tym roku uczestnicy konkursu reprezentowali 4 uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy !

 


Prawo kanoniczne dla prawników - studia podyplomowe

PRAWO KANONICZNE DLA PRAWNIKÓW
STUDIA PODYPLOMOWE

 

CEL STUDIÓW

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, procesowego, majątkowego i karnego. Istotną wartością w podjęciu studiów jest uwzględnienie nie tylko dorobku nauki, ale również praktyki w zakresie adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego. Służyć temu będzie zapoznanie słuchaczy w szczególności ze specyfiką funkcjonowania prawa kanonicznego oraz odmiennych zasad ich interpretacji.

 

ADRESACI

 

Adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje z adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego.
Absolwenci studiów prawniczych.
Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich.

REKRUTACJA

KONTAKT


Nominacja profesorska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021 r. mianował ks. dr. hab. Krzysztofa Burczaka z Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego KUL profesorem nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Konferencja Naukowa "Posłannictwo Kościoła względem Narodu" oraz wręczenie Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
oraz
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zorganizowali

Konferencję Naukową
"Posłannictwo Kościoła względem Narodu"
połączoną z wręczeniem Nagrody
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia

 
która odbyła się 14 kwietnia 2021 r.
(Święto Chrztu Polski)

 

Szczegółowe informacje na stronie Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (zob. więcej).