Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

ZWIĘKSZANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 
 
 
ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-166/22
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 8 lipca 2022 r.
zmieniające Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się Regulamin  zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wraz z załącznikiem nr 1 (Monitor KUL poz. 305/2019 ze zm.).
2.  Nowy Regulamin oraz załącznik nr 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Z upoważnienia Rektora KUL
                                                           Prorektor
                                                        dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 
 
 
 
 
Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane na wniosek zainteresowanego doktoranta. Wniosek należy złożyć w sekretariacie danego wydziału w terminie do 15 października br. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 
 
ZARZĄDZENIE ROP-0101-240/22
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia kwoty zwiększania stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
w roku akademickim 2022/2023
 
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w zw. z § 1 ust. 6 Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2022/2023 na kwotę 1.250,00 zł w okresie od 1 października 2022 r. do września 2023 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2022 r.

z upoważnienia Rektora KUL
Prorektor
dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
 
 
 
ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
 
ZARZĄDZENIE ROP-0101-194/21
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia kwoty zwiększania stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w zw. z § 1 ust. 7 Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2021/2022 na kwotę 1.150,00 zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2021 r.

z upoważnienia Rektora KUL
Prorektor
dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
 
 
ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
 
ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-96/21
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 28 czerwca 2021 r.
zmieniające Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się Regulamin  zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wraz z załącznikiem nr 1 (Monitor KUL poz. 305/2019 ze zm.).
2. Nowy Regulamin oraz załącznik nr 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z upoważnienia Rektora KUL
                                                           Prorektor
                                                        dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 
Zarządzenie nr ROP-0101-96/21 Rektora KUL z dnia 28 czerwca 2021 r.  (Monitor KUL poz. 360/2021) zmieniające Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego  z dotacji  podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 
Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2021/2022 - załącznik nr 1 do Regulaminu.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona