Ks. Jerzy Szymik, Religio vera. Rzeczywistość chrześcijaństwa – chrześcijański wymiar rzeczywistości według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

polski english

 

 

Ks. Pablo Blanco Sarto, Myśl teologiczna Josepha Ratzingera

polski english

 

Ks. Piotr Liszka CMF, Interpretacja terminu „psyche” w Piśmie Świętym i w teologii

polski english

 

Kazimierz Pek MIC, Maryjność polskich świadków wiary według Piotra Skargi i Jana Pawła II

polski english

 

Ks. Piotr Roszak, Dynamika chrystologiczno-partycypacyjna mądrości w świetle „Super Psalmos” św. Tomasza z Akwinu

polski english

 

Ks. Sławomir Kunka, Mężczyzna i kobieta obrazem Boga. Płeć a obraz Boży w człowieku

polski english

 

Sabina Bartoszek, Sztuka miejscem „hierofanii”

 polski english

 

Tomasz Czura, Elementy patrylogiczne w teologii Jeana Galota i Brunona Fortego. Zarys patrylogii estetycznej

polski english

 

Magdalena Jóźwik, Hermeneutyka podstawowych pojęć chrystologicznych w teologii Hansa Ursa von Balthasara

polski english

 

Michał Kosche, Zarys personalizmu integralnego Wincentego Granata

polski english 

 

Sławomir Zatwardnicki, Pismo Święte czytane w Kościele duszą teologii. Benedykta XVI troska o stan katolickiej egzegezy

polski english

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2014, godz. 08:54 - Natalia Haniewska