Ks. Bernardo Estrada, La fi ducia nella Provvidenza. Commentario di san Bonaventura a Lc 12,13-34

polski english

 

Ks. Leon Siwecki, Lo Spirito Santo co-istituisce la Chiesa. La concezione di Francesco Lambiasi

polski english

 

Ks. Grzegorz Barth, Wolność a łaska w tradycji chrześcijańskiej

polski english


Ks. Marek Jagodziński, Trójjedyny Bóg jako Stwórca świata

polski english

 

Ks. Janusz Królikowski, Słowo Boże i Eucharystia w konstytucji „Dei Verbum”

polski english


Ks. Sławomir Kunka, Wniebowstąpienie Syna. Nowa forma obecności Jezusa przy braciach 

polski english

 

Zofia Bator, Współczesna ikona Boga Ojca. Nowatorstwo czy herezja?

polski english


Ks. Tomasz Nawracała, W imię Jezusa czy Trójcy Świętej? Kilka uwag o formułach chrzcielnych

polski english


Sabina Bartoszek, Działanie Boga Trójjedynego poza bezpośrednim (sakramentalnym) włączeniem w rzeczywistość Kościoła

polski english


Paweł Beyga, Wybrane implikacje dogmatyczne modlitwy ku wschodowi u Josepha Ratzingera
polski english


Ks. Stanisław Fiuk, Misterium Kościoła a zbawienie człowieka

polski english

 

Ks. Wojciech Maciążek, Grzech pierworodny jako negacja wdzięczności. Próba odczytania konfesyjnie zróżnicowanych interpretacji

polski english


Sławomir Zatwardnicki, Niepokalany wyjątek od reguły. Powołanie chrześcijan w świetle maryjnego dogmatu

polski english

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2015, godz. 10:04 - Natalia Haniewska