Ks. Piotr Jaskóła, Diastaza i Duch Święty w myśli młodego Karla Bartha
polski english

Ks. Marek Jagodziński, Zwiastowanie – komunijny przełom w historii zbawienia
polski english

Ks. Janusz Królikowski, Teologia jako dziedzina nauki i zadanie dydaktyczne
polski english

O. Piotr Liszka CMF, Znaczenie terminu „subsystentność” w teologii chrześcijańskiej
polski english

O. Grzegorz M. Bartosik OFMConv, Duch Święty a Maryja – ku „antropologii spełnionej”
polski english

Ks. Cezary Smuniewski, Pacyfizm oczami chrześcijan. Przyczynek do badań nad rolą religii w procesach tworzenia bezpieczeństwa
polski english

Tomasz Czura, Dogmatyczno-personalistyczna wartość pracy w kontekście dominacji paradygmatu technologicznego w kulturze współczesnej
polski english

Ks. Artur Antoni Kasprzak, Współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych w Kościele. Analiza historyczno-teologiczna przygotowania debaty Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Francji z 1973 roku
polski english

O. Jan P. Strumiłowski OCist, Antropologiczne konsekwencje teorii „analogia entis” w kontekście aktów rozumu i woli
polski english

Sławomir Zatwardnicki, Przedziwna wymiana dusz. Przebóstwienie w myśli Zofii Tajber – Matki Pauli
polski english

Paweł Beyga, Jacka Salija współczesna apologia Kościoła

polski english

Dawid Mielnik, Czy „Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego” z 1969 zawierało niekatolicką definicję Mszy św.?
polski english

Ks. Wiktor Trojnar, Znaczenie pojęcia duszy dla rozwoju twierdzeń eschatologicznych. Dogmatyczne implikacje reformy liturgicznej „Vaticanum II” w świetle nauczania J. Ratzingera/Benedykta XVI
polski english

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019, godz. 12:18 - Marcin Walczak