Ks. Wiesław Dąbrowski, La generazione del Figlio secondo san Tommaso d’Aquino nel suo commento del Sal 2,7

polski english


Ks. Krzysztof Góźdź, Kościół świętych – Kościół grzeszników według Josepha Ratzingera − Benedykta XVI

polski english

 

Ks. Jerzy Szymik, Tam otwiera się niebo. Maryjny wymiar teologii i sztuki chrześcijańskiego życia według Josepha Ratzingera − Benedykta XVI

polski english

 

Ks. Jarosław Moskałyk, Sakrament a celebracja

polski english

 

Ks. Janusz Lekan, Kerygma i mistagogia w zbawczym spotkaniu współczesnego człowieka z Bogiem

polski english

 

Ks. Kazimierz Pek, Mariologia Józefa Kudasiewicza dla Kościoła w Polsce

polski english

 

Ks. Edward Sienkiewicz, Społeczeństwo chrześcijańskie. Refl eksje na kanwie adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” papieża Franciszka

polski english

 

Ks. Henryk Szmulewicz, Chrzest św. inspiracją do podjęcia walki duchowej w życiu katolików świeckich

polski english

 

Katarzyna Janus, Duch Święty w tekstach polskiego średniowiecza o poczęciu Matki Bożej 

polski english

 

Sławomir Zatwardnicki, Przebóstwienie w perspektywie chrystologicznej. Śladami Josepha Ratzingera − Benedykta XVI

polski english

 

Tomasz Czura, Trynitarny wymiar piękna w świetle teologii symbolicznej Brunona Fortego

polski english

 

O. Łukasz Samiec, Ubodzy jako locus theologicus. Teologiczne znaczenie latynoamerykańskiej „preferencyjnej opcji na rzecz ubogich”

polski english

 

Marcin Walczak, Teologia sekularyzacji i teologia postsekularyzacyjna. Propozycje Harveya Coxa

polski english

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2015, godz. 14:00 - Natalia Haniewska