Ks. Jerzy Szymik, Acedia, neognoza, popreligia et consortes. Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI teologiczne diagnozy kryzysów współczesności

polski english


Ks. Edward Sienkiewicz, Miłosierdzie Boże w pełni objawione i zrealizowane w Jezusie Chrystusie

polski english


Ks. Grzegorz Bachanek, Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne

polski english


Ks. Janusz Lekan, Przebaczenie w optyce miłosierdzia

polski english


Ks. Cezary Naumowicz, La famiglia come icona del mistero trinitario

polski english


Ks. Tomasz Nawracała, Bóg Stwórca i stworzenie w orzeczeniach soborów starożytnych i średniowiecznych

polski english


Anna Maliszewska, Dogmat o dziewictwie Maryi w kontekście współczesnych pytań o moralną ocenę technik sztucznego zapłodnienia

polski english


Jan P. Strumiłowski OCist, Neoplatońska idea wyjścia i powrotu jako strukturalna zasada wyrażania prawd teologicznych i jej dekonstrukcyjna reinterpretacja

polski english


Sławomir Zatwardnicki, Hermeneutyka reformy – hermeneutyka wiary

polski english


Paweł Beyga, Pobożność ludowa jako miejsce urzeczywistniania się sensus fi dei na przykładzie dogmatu o wniebowzięciu Maryi Dziewicy

polski english


Leszek Grula, Między charyzmatem a intelektem. Próba poszukiwania złotego środka w wierze w perspektywie pokusy jej ucharyzmatycznienia lub przeintelektualizowania

polski english


Marcin Walczak, Problem tak zwanego obrazu Boga w świetle tezy Paula Tillicha o objawieniu finalnym

polski english

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017, godz. 22:42 - Natalia Haniewska