Ks. Janusz Królikowski, Doświadczenie świętych w dziejach Kościoła i nowa ewangelizacja

polski english

 

Ks. Piotr Roszak, Soteriologia zasługi i przyjaźni ŚwTomasz z Akwinu wobec „Cur Deus homo” św. Anzelma
polski english


Andreas Hirsch, Gottes- und Trinitätslehre - ein oder zwei Traktate? Zur deutschsprachigen katholischen Dogmatik des 20. Jahrhunderts
polski english


Ks. Grzegorz Barth, Fenomenologia i metafi zyka wiary chrześcijańskiej
polski english


Ks. Sławomir Kunka, Krzyż Chrystusa krzyżem Syna Personalistyczny przyczynek do trynitarnej koncepcji ekonomii zbawienia

polski english


Ks. Tomasz Nawracała, „Nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił” (J 12.40) Teologiczne aspekty modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe

polski english


Sławomir Zatwardnicki, Relacja Objawienia do Pisma Świętego według Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)
polski english


Monika Owsianka, Wymagająca MiłośćWybrane aspekty teologii Bożego Ojcostwa w przesłaniu Jana Pawła II do młodzieży
polski english


Dariusz Koper, Wcielenie w świetle teologów scholastycznych Próba współczesnej relektury

polski english


Ks. Wojciech Maciążek, Wykroczyć poza teraźniejszość Creatio continua w teologii stworzenia Jürgena Moltmanna
polski  english


Magdalena Święs, Śmierć jako dobro i jako zło
polski english


Grzegorz Wiończyk, „Logos”, „pathos”, „ethos” Akt poznania teologicznego w perspektywie antropologicznej

polski english

 

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2014, godz. 16:18 - Natalia Haniewska