Ks. Marek Jagodziński, Kultura – ewangelizacja kultury – inkulturacja wiary
polski english

Ks. Janusz Królikowski, Kościół i wyzwanie pluralizmu kulturowego
polski english

Ks. Jarosław Moskałyk, Wartość chrześcijańskiej aporetyki
polski english

Ks. Antoni Nadbrzeżny, Małgorzata Dowlaszewicz, Antropomorficzna demonologia kontekstualna w niderlandzkim romansie rycerskim „Jonathas ende Rosafiere”
polski english

Rev. Cezary Smuniewski, Verso il superamento della crisi. La teologia dell’Eucaristia e del sacerdozio di Benedetto XVI
polski english

Rev. Artur Antoni Kasprzak, Nécessité d’une conversion philosophique et trois points de blocages à dépasser dans la conviction pastorale d’apostolat d’aujourd’hui du point de vue de la théologie
polski english

Tomasz Czura, Znaki nowego paradygmatu maryjnego w teologii symbolicznej
polski english

Sławomir Zatwardnicki, Egzegeza teologiczna w świetle opracowań Międzynarodowej Komisji Teologicznej
polski english

Paweł Beyga, Problem obecności i teologii języka łacińskiego w liturgii rzymskiej pięćdziesiąt lat po II Soborze Watykańskim
polski english

Ks. Marek Dobrzeniecki, Problem zła w teologii współczesnej
polski english

Ks. Mateusz Dudkiewicz, Romano Guardiniego podstawy teo-logii
polski english

Ks. Tadeusz Lancton MIC, O Duchu Świętym w „Dzienniczku” św. Faustyny
polski english

O. Tomasz Samulnik OP, Główne tezy teologii muzyki Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
polski english

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019, godz. 12:09 - Marcin Walczak