Ks Krzysztof Góźdź, Istota Kościoła według Josepha Ratzingera 

polski english

 

Ks Janusz Królikowski, Kapłańska królewskość Jezusa Chrystusa. Podstawy biblijne i zasadnicze przesłanie eklezjalne
polski english

 

Ks Edward Sienkiewicz, Duch Święty a miłosierdzie Ojca zrealizowane w Synu 

polski english

 

Ks Włodzimierz Wołyniec, Nauka o Ojcu i Synu w starożytnych formułach wiary z Sirmium

polski english

 
O Benedykt J Huculak OFM, L’Esprit Saint dans les écrits de L’Apôtre Jean

polski english


O Paweł Warchoł OFMConv, Teologio polska! Jaka byłaś? Jaka jesteś? Wybrane aspekty współczesnej teologii w Polsce

polski english


O Adam Wojtczak OMI, Niepokalana – ikona prymatu łaski w ujęciu papieża Franciszka

polski english


Ks Maciej Raczyński-Rożek, Somiglianze nella visione delle «cose ultime» tra Hans Urs von Balthasar e Faustina Kowalska

polski english


O Jan P Strumiłowski OCist, Tożsamość człowieka – między stwórczym aktem a autokreacją

polski english


Sławomir Zatwardnicki, „Niewysłowione zjednoczenie” czasu i wieczności

polski english


Katarzyna Halkowicz, Teologiczna krytyka homoseksualizmu w nauczaniu Szenudy III

polski english


Ks Enrique López Imbernón, La paternidad virginal de san José

polski english


Maria Słocińska, Możliwość Objawienia Bożego według Petera Knauera

polski english

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 22:08 - Natalia Haniewska