ks. Jerzy Szymik, „Logos” i „ratio”. J. Ratzingera/Benedykta XVI opowieść o Bogu, który obdarza łaską rozumu i łaską wiary

polski english

 

ks. Edward Sienkiewicz, Poznawczy realizm egzystencjalny według św. Augustyna

polski english

 

ks. José Ramón Villar, „Ordo presbyterorum” y „presbyterium”

polski english

 

ks. Janusz Bujak, Propozycja odnowy traktatu antropologii teologicznej  w środowisku mediolańskiej szkoły teologicznej: kard. A. Scola i pismo „Teologia” 

polski english

 

ks. Bogumił Gacka Mic, Personalizm chrześcijański kluczem Soboru Watykańskiego II 

polski english

 

ks. Kazimierz Pek Mic, Z Ewangelią od-nowa. Katolickie założenia ewangelizacji kultury 

polski english


ks. Sławomir Kunka, Natura człowieka a ludzka płciowość  

polski english

 

ks. Antoni Nadbrzeżny, Papież Słowianin do braci Słowian. Fenomen słów i spotkań 

polski english

 

ks. Krzysztof Szwarc, Eucharystia jako „osoba” miłującego Chrystusa w świetle teologii Romano Guardiniego 

polski english

 

Maria Zboralska, Przekraczanie siebie fundamentalną kategorią antropologii Karola Wojtyły – Jana Pawła II

polski english


ks. Jakub Dąbrowski, Doświadczenie Ducha Świętego w życiu Maryi

polski english

 

Magdalena Piekarska, Modlitwa osobista jako droga do przebóstwienia w ujęciu metropolity Kallistosa Ware’a 

polski english


Miłosz Jan Szulc, Osobowy wymiar prawdy 

polski english


ks. Dominik Kubicki, W sprawie warunku pozostawania teologii polskiej „Benedicta” dla narodu i społeczeństw Zachodu

polski english

 

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2013, godz. 10:55 - Natalia Haniewska